globalgayrimenkularsa.net - info@globalgayrimenkul.net - info@globalgayrimenkularsa.net

5 Temmuz 2022 Salı  

  Hızlı ARA
Portföy Numarasını Yazınız :
  KAYITLI PORTFÖYLER
YASSIÖREN KÖYÜ 32
NAKKAŞ MAHALLESİ 39
HADIMKÖY SANAYİ FABRİKA ARSA 25
ÖMERLİ SANAYİ ARSA 7
HADIMKÖY DEPO ALANLARI 8
HADIMKÖY MERKEZ KONUT ALANLARI 7
HADIMKÖY TOKİ KİPTAŞ ÇEVRESİ KONUT ARSALARI 7
İSTANBUL ŞEHİR MERKEZİ PREMİUM ARSALAR 18
DURSUNKÖY ARSA 6
BOYALIK ARSA 0
BAKLALI ARSA 2
SAZLIBOSNA KÖYÜ 5
KIZILCAALİ KÖYÜ 13
ÖRCÜNLÜ KÖYÜ 9
SUBAŞI KÖYÜ 1
İZZETTİN KÖYÜ 1
İNCEĞİZ KÖYÜ 1
OVAYENİCE KÖYÜ 1
ÇATALCA KESTANELİK 5
ARNAVUTKÖY YENİKÖY 1
ÇATALCA KABAKÇA 2
ÇATALCA ÖRENCİK KÖYÜ 2
ÇATALCA MERKEZ VE YAKIN ÇEVRE. 21
HADIMKÖY ÖMERLİ SANAYİ TOKİ İSTİMLAK PLANI 0
ESNYURT KIRAÇ HOŞDERE 1
YEŞILBAYIR DEPO ARSALARI. 12
ÇATALCA ÇANAKÇA KÖYÜ 1
BÜYÜKÇEKMECE PELİCAN HİLL SİTESİ 0
ARNAVUTKÖY DELİKLİKAYA 1
BÖLGE HARİTA VE NAZIM PLAN 1
ÇATALCA DAĞYENİCE 4
TRAKYA YATIRIMLIK BÜYÜK TARIM ALANLAR 8

Ofisimize ait toplam 0 kiralık ve 241 satılık portföy bulunmaktadır.
 HAVA DURUMU

ISTANBUL

  DÖVİZ KURU           DA - ES
 EURO 17.5322 17.5638
 USD 16.7935 16.8237
HİZMETLERİMİZ
BÖLGE HARİTASI
YATIRIMCI REHBERİ
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OLALIM
YETKİ BELGESİ
İSKİ KORUMA BANTLARI
 

 

  ANKET
Web Site'mizi Nereden Duydunuz ?
Afiş / Cam Posterleri
Referans
El İlanları - Flyers
İnternet Arama Motorları
Gazete / Dergi İlanları
 
  HABER DETAY

ORMAN KANUNUNUN DEĞİŞİK.2.B.MADDESİ.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü

Sayı : B.18.1.OGM.0.00.02.01-KD.2 / /2005
Konu: 4999 sayılı kanun kapsamında
Fenni Hataların Düzeltilmesi

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


6831 sayılı Orman Kanununa göre tahdit veya kadastrosu yapılıp ilan edilerek kesinleşmiş orman kadastro dosyalarındaki vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hataların düzeltilmesine imkan tanımak amacıyla 4999 sayılı Kanunla 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapıldığı bilinmektedir. 6831 sayılı Orman Kanununun 4999 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesi hükmü gereğince kesinleşmiş orman kadastro dosyalarındaki vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hataların düzeltilmesine imkanı getirilmiştir. Teknik noksanlıkları nedeniyle tescil edilemeyen orman kadastro dosyalarının 6831 sayılı Orman Kanununun 4999 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesi gereğince BÖHYY ve TKGM Tescil Mevzuatı esaslarına uygun hale getirilerek tescilinin yapılmasının sağlanması gerekmektedir.
Orman Bölge Müdürlüklerinde, 6831 sayılı Orman Kanununun 4999 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesi gereğince yapılacak fenni hataların düzeltilmesi konusunda bazı tereddütler yaşandığı ve farklı uygulamalar olduğu bilinmekte olup, uygulamada birlik ve kolaylık sağlanması amacıyla uygulamayla ilgili tanımlar ve yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

I-Fenni Hataların Tespitine Esas Olacak Tanımlar:
a)Fenni Hata :Orman tahdidi veya kadastrosu yapılıp ilan edilerek kesinleşmiş yerlerdeki, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim, hesap ve yüzölçümü hatalarının tamamıdır.
b)Vasıf ve Mülkiyet Değişikliği :
Orman tahdidi veya kadastrosunun ilk defa yapıldığı ve ilan edilerek kesinleştiği uygulamalardaki tutanaklarda tevsik edilen vasıf ve mülkiyet kriterleri esas olduğundan, orman sınırlarının aplikasyonunda, ölçümünde, çiziminde, hesabında ve yüzölçümünde yapılan hatalar dışında yapılacak tüm düzeltme işlemleri vasıf ve mülkiyet değişikliğidir.
c)Aplikasyon Hatası :
1-Orman tahdit ve kadastro tutanaklarında orman sınır nokta ve hatlarının belirgin olarak yapılan tariflerine uyulmaması,
2-Orman tahdidi veya kadastrosunun pusla’lı katı mesafe yada takeometrik yöntemle yapıldığı yerlerde orijinal ölçü değerlerinden farklı değerlerin kullanılması,
3-Orman tahdidi veya kadastrosunun takeometrik yöntemle yapıldığı yerlerde düşey açı okumalarının dikkate alınmaması,
4-Orman tahdidi veya kadastrosunun hava fotoğraflarının yorumlanması yöntemiyle yapıldığı yerlerde, orman sınır nokta ve hatlarının işlenmiş bulunduğu hava fotoğraflarının kullanılmaması,
5-Orman tahdidi veya kadastrosunun 1/5000 ölçekli Standart Topoğrafik Haritalara dayalı olarak yapıldığı yerlerde, orman sınır nokta ve hatlarının işlenmiş bulunduğu haritaların kullanılmaması,
6-Orman sınır noktasının ilk tesis edildiği yerinde orijinal işaretiyle mevcut bulunduğu görülmesine rağmen, aplikasyonda farklı yerde yenilenmiş olduğunun tespit edilmesi,
Aplikasyon hatasıdır.
d)Ölçü Hatası :
1-Yatay veya düşey açı okumalarında hata yapılması
2-Mira okumalarında hata yapılması
3-Çıkış, durak ve hedef noktalarının hatalı tespit edilmesi,
4-Ölçü işlerinde elektronik takeometrenin kullanılmaması,
5-Alan ölçmelerinde noktalı şablon veya planimetre kullanılması,
6-Ölçü sırasında açı ve mesafe değerlerinin karneye yanlış yazılması,
7-Ölçü standartlarının BÖHYY esaslarına uygun olmaması,
8-Orman tahdidi veya kadastrosunun hava fotoğraflarının yorumlanması yöntemiyle yapıldığı yerlerde orman sınır nokta ve hatlarının hava fotoğraflarında yanlış yere işaretlenmesi,
9-Orman tahdidi veya kadastrosunun 1/5000 ölçekli Standart Topoğrafik Haritalara dayalı olarak yapıldığı yerlerde, arazi üzerindeki sınır hatları ile harita üzerindeki çizgisel hatların (tefsiye eğrileri, yol, dere vb.) karıştırılarak orman sınır nokta ve hatlarının haritalarına yanlış aktarılması,
Ölçü hatalarıdır.
e)Çizim Hatası :
1-Orman sınır noktasının yanlış yere işaretlenmesi,
2-Orman sınır noktasının eksik işaretlenmesi,
3-Orman sınır hattının çiziminde yanlış noktaların birleştirilmesi,
4- Orman tahdidi veya kadastrosunun hava fotoğraflarının yorumlanması yöntemiyle yapıldığı yerlerde orman sınır nokta ve hatlarının 1/25000 ölçekli Memleket Haritalarından fotomekanik yöntemle 1/10000 ölçeğine büyütülen paftalar üzerine BÖHYY esaslarına uygun hassasiyeti ihtiva etmeyen Stereomicrometre (SMG 4) aleti ile aktarılması,
5-Orman tahdidi veya kadastrosunun hava fotoğraflarının yorumlanması yöntemiyle yapıldığı yerlerde orman sınır nokta ve hatlarının 1/25000 ölçekli Memleket Haritalarından pantograf veya fotomekanik yöntemle büyütülen paftalar üzerine operatör hatası ile yanlış aktarılması,
6-Orman tahdidi veya kadastrosunun 1/5000 ölçekli Standart Topoğrafik Haritalara dayalı olarak yapıldığı yerlerde, harita üzerindeki çizgisel hatların (tefsiye eğrileri, yol, dere vb.) karıştırılarak arazide tespit edilen orman sınır hatlarının haritalarına yanlış çizilmesi,
7-Orman sınır nokta ve hatlarının elle çizilmesi,
8-Orman kadastro haritalarının pafta standartlarına uygun bulunmaması,
Çizim hatalarıdır.
f)Hesaplama ve Yüzölçümü Hatası :
1-Yatay açı ve yatay mesafe hesaplarının yanlış yapılması,
2-Orman sınır noktalarının koordinatlarının yanlış hesaplanması,
3-Doğru hesaplanmış nokta koordinatlarının yüzölçümü hesabına yanlış aktarılması,
4-Yüzölçümü hesabında orman sınır noktalarının eksik alınması,
5-Yüzölçümü hesaplanan alandaki kırık noktalarının sırasının hatalı alınması,
6-Hesaplarda işlem hatası yapılması,
7-Planimetre ile yapılan alan ölçmelerinde planimetre katsayısının hatalı alınması, kol uzunluğunun hatalı monte edilmesi, verniyer okumaları arasındaki farkların büyük veya düzensiz olması,
8- Orman tahdidi veya kadastrosunun 1/5000 ölçekli Standart Topoğrafik Haritalara dayalı olarak yapıldığı yerlerde, harita üzerindeki çizgisel hatların karıştırılarak yüzölçümü hesabının yanlış yapılması,
Hesaplama ve yüzölçümü hatasıdır.

II-Fenni Hataların Tespit Edilmesi:
İlan edilerek kesinleşmiş bulunan orman kadastro dosyalarında;
1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra birimi olan Kadastro Müdürlülüklerince BÖHYY ve TKGM tescil mevzuatı kapsamında yapılacak inceleme,
2-Uygulamanın her hangi bir aşamasında yapılacak aplikasyon ve teknik inceleme,
3-Vaki müracaatlar üzerine yapılacak aplikasyon ve teknik inceleme,
4-Mahkeme müzekkeresi gereğince yapılacak aplikasyon ve teknik inceleme,
5-Mahkeme marifetiyle bilirkişilere yaptırılan aplikasyon ve teknik inceleme,
6-Denetim sonucu müfettişlerce rapora konu edilmiş incelemeler,
Sonucunda tespit edilir.

III-Fenni Hataların İncelenmesi:
Orman kadastro dosyasında fenni hata bulunduğu tespit edildiğinde durum Orman Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bu hatalar Orman Bölge Müdürlüğünce görevlendirilecek Koordinatör, Koordinatör bulunmadığı yerlerde Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü ile Harita Mühendisi veya Teknikeri tarafından birlikte incelenir.
Vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklandığı anlaşılan yüzölçümü ve fenni hatalar tespit edildiğinde “Fenni Hataları Tespit Tutanağı” düzenlenir.

IV-Fenni Hataların Orman Genel Müdürlüğüne Bildirilmesi:
Orman Bölge Müdürlüğünce yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen “Fenni Hataları Tespit Tutanağı” Orman Genel Müdürlüğüne gönderilerek düzeltilmesi için Komisyon görevlendirilmesi istenir.

V-Fenni Hataların Orman Genel Müdürlüğünce İncelenmesi ve Komisyon Görevlendirilmesi:
Orman Genel Müdürlüğüne gönderilen “Fenni Hataları Tespit Tutanağı” incelenerek gerek görülmesi halinde Orman Kadastro Komisyonuna yeniden inceletilip, varsa fenni hataların düzeltilmesi için orman kadastro komisyonuna görev verilir.

VI-Fenni Hataların Düzeltilmesi:
Orman Genel Müdürlüğünce görevlendirilen Komisyon, Harita Mühendisi ile birlikte harita, dosya ve arazi üzerinde, aşağıda açıklanan düzeltmeleri yaparak Orman Kadastro Tutanak Defterinin sırası gelen son sayfasından itibaren günlük olarak “Fenni Hataları Düzeltme Tutanağı” düzenler.
Fenni hataların düzeltilmesi işlemleri teknik bir iş olduğundan, orman kadastro komisyonun 6831 sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesinde belirtilmiş olan kanuni kuruluşunun tamam olması gerekmez. Şekli ve hukuki noksanlıkların incelenmesi yapılmaz. Valilik onayı alınmaz.

Fenni Hataların Düzeltilmesi Çalışmalarında ;
1-Mevcut en eski tarihli 1/25 000 Ölçekli Memleket Haritalarının ve Tapulama Paftalarının CD’lerinin alınması ve bunların register edilmesi,
2-Orman Kadastro Haritalarının register edilmesi,
3- Kesinleşmiş tahdit ve kadastroya ait ölçü (rasat) değerleri ile varsa koordinat değerlerinin bilgisayar ortamına aktarılması,
4-Orman sınırlarına komşu parsellere ait Kadastro Müdürlüğündeki koordinat değerlerinin, yoksa takeometrik ölçü değerlerinin alınarak bilgisayar ortamına aktarılması ve parsel köşe koordinatlarının hesaplanması,
5-Kadastro Müdürlüklerinden alınan ölçü değerlerine göre köşe koordinatları hesaplanarak elde edilen çizim ile Raster tapulama paftalarındaki çizimin karşılaştırılması sonucunda, birbiriyle uygunluk göstermeyen yerlerde:
a)Kadastro Müdürlüğünce yapılacak düzeltme işlemi saklı tutulmak üzere paftasındaki mevcut duruma göre,
b)Her iki çizimin zemin aplikasyonu ve kontrolü yapılmak suretiyle ilgili parsellerin takeometrik ölçülerine göre oluşan sınırları yada raster paftasındaki sınırlarından zemindeki gerçek duruma uygun olana itibar edilmek suretiyle,
Sonuçlandırılır.
6-Orman İşletme Müdürlüğünden, kesinleşmiş mahkeme kararlarının ve mülkiyet anlaşmazlığının devam ettiği davalara ilişkin bilgi ve belgelerin alınması,
7-Tapu sicil kütüklerinin taranarak orman ve 2/B uygulama şerhi bulunan yada bu vasıfla tescil gören parsellerin tespit edilmesi,
8- Kesinleşmiş tahdit ve kadastroya ait tutanakların, orman kadastro dosyalarının ve işlenmiş hava fotoğraflarının temin edilmesi,
9-Komşu köylerde yapılmış olan orman kadastro çalışmaları ile kenarlaşmanın kontrol edilmesi,
10-Orman kadastro haritalarındaki orman ve 2/B uygulama alanları sınırlarının kadastro paftaları üzerine aktarılması,
11- Kesinleşmiş tahdit ve kadastroya ait tutanakların okunarak mücbir noktaların tespit edilmesi
12- Kesinleşmiş tahdit ve kadastroya ait mücbir noktaların zeminde aranarak kesin yerlerinin tespit edilmesi ve bunların ihya edilmesi,
13- Kesinleşmiş tahdit ve kadastroya ait noktaların elektronik takeometre ile yada GPS ile ölçülerinin yapılarak koordinatlarının hesaplanması,
14- Kesinleşmiş tahdit ve kadastroya ait mücbir noktalar arasındaki diğer ara noktalarının bilgisayar üzerinde geçici koordinatlarının hesaplanarak uyumun kontrol edilmesi ve kapanma hatalarının giderilmesi,
15- Kesinleşmiş tahdit ve kadastroya ait ara noktalarının geçici koordinatlarına göre elektronik takeometre ile yada GPS ile aplike edilerek OS noktalarının ihya edilmesi,
16-Kesinleşmiş tahdit ve kadastroya ait ihya edilen ara noktalarının elektronik takeometre ile yada GPS ile ölçülerek kesin koordinatlarının hesaplanması,
17- Kesinleşmiş tahdit ve kadastroya ait kesin koordinat değerleri hattının tapulama parselleri üzerine aktarılması,
18-1744-2896 ve 3302 sayılı kanun uygulamalarına ait OS noktalarının tutanak tariflerine ve hava fotoğraflarına göre zemine aplike edilmesi,
19- Orman sınırının tescil görmüş tapulama parsel sınırlarına uyularak takip ettiği yerlerde, tapu kadastro ölçülerine itibar edileceğinden, bu hattın kırık yapan köşelerine OS noktası zemin tesisi ve ölçüsünün yapılmaması,
20-Uygulanmamış olan kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre sınır düzeltme işleminin yapılması,
21-Orman sınır noktalarının ileriki yıllarda yapılacak aplikasyon işlemlerinde yararlanmak üzere uygun yerlerde ve yeterli sayıda, iç parsellerde ise en az iki adet birbirini gören poligon noktalarının tesis edilerek elektronik takeometre ile yada GPS ile ölçülerek koordinatlarının hesaplanması,
22-1744-2896 ve 3302 sayılı kanun uygulamalarına ait OS noktalarının elektronik takeometre ile yada GPS ile ölçülerek koordinatlarının hesaplanması,
23-1744-2896 ve 3302 sayılı kanun uygulamalarına ait sınır hattının hesaplanan koordinatlara göre tapulama paftaları üzerine aktarılması
24-Orman kadastro haritalarının sayısal hale getirilmesi,
25-Orman kadastro haritalarında hatalı hatların kesikli çizgiyle, düzeltilmiş hatların ise düz çizgiyle çizilmesi,
26- Düzeltilmiş orman kadastro sınır hattının köşe koordinatlarına göre alanlar cetvelinin yeniden düzenlenmesi,
27-Düzeltilmiş orman kadastro sınır hattına göre “FENNİ HATALARI DÜZELTME TUTANAĞI” nın düzenlenmesi,
28- Kesinleşmiş mahkeme kararlarında esas alınan bilirkişi aplikasyonlarında hata tespit edildiğinde, doğrusunun ortaya çıkartılarak İlgili Orman İşletmesine Müdürlüğüne bildirilmesi,
29- Kısmen yada tamamen orman sınırları içinde veya 2/B uygulama alanı içinde kalan şahıs parsellerinin tespit edilerek İlgili Orman İşletmesine Müdürlüğüne bildirilmesi,
30-Herhangi bir nedenle sınırlandırma dışında kalmış ormanlar tespit edildiğinde, orman kadastrosunun yaptırılması için İlgili Orman İşletmesine Müdürlüğüne bildirilmesi,
31-2 nci ve 2/B madde uygulama alanları içinde eylemli orman durumunda olan yerler tespit edildiğinde, Maliye Hazinesinden 6831 sayılı Orman Kanununun 11 nci maddesi kapsamında tahsisen geri alınması için İlgili Orman İşletmesine Müdürlüğüne bildirilmesi,
İşlemleri yapılmalıdır.

VII-Fenni Hataları Düzeltme İşleminin İlan Edilmesi:
Fenni hataların düzeltilmesi sonucunda orman kadastro komisyonunca düzenlenen “Fenni Hataları Düzeltme Tutanağı”, düzeltilmiş olan yeni haritaları ve alanlar cetvelini düzeltme işlemini yapan komisyon başkanlığınca ilgili köy ve beldelerin uygun yerlerine asılmak suretiyle ilan edilir.
Bu ilanda :
a)Orman tahdidi veya kadastrosu yapılıp ilan edilerek kesinleşmiş yerlerdeki, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim, hesap ve yüzölçümü hatalarının düzeltildiği,
b)Düzeltme işlemine karşı askı tarihinden itibaren otuz gün içinde Sulh Hukuk mahkemesine müracaatla düzeltmenin kaldırılması için Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerin dava açabilecekleri,
c)Otuz gün içinde dava açılmadığı takdirde yapılan düzeltme işleminin kesinleşeceği,
d)Düzeltmelerde Orman Kanununun 11 nci Maddesindeki hak düşürücü sürenin aranmayacağı,
e) Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak düzeltme davalarında hasmın Orman Genel Müdürlüğü, düzeltme orman sınırları dışına çıkarılmış alanda yapılmış ise hasmın Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü,
Çevre ve Orman Bakanlığınca açılacak davalarda ise hasmın düzeltme işlemi sonucunda lehine hak doğmuş gerçek ve tüzel kişiler olduğu,
Orman Genel Müdürlüğünce açılacak davalarda hasmın, düzeltme işlemi sonucunda lehine hak doğmuş gerçek ve tüzel kişiler ile Çevre ve Orman Bakanlığı olduğu,
f) Bu ilanın ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmünde olduğu,
açıkça belirtilir.
Bu ilandan sonra; düzeltme işlemine ait tutanak örnekleri ve haritalar ile ilanı tevsik eden belgeleri ihtiva eden dosya, komisyonca orman bölge müdürlüğüne, ilgili orman işletme müdürlüğüne ve illerde defterdarlık ilçelerde mal müdürlüklerine aynı gün birer yazı ile elden teslim edilir. Tescil ettirmek veya tescildeki düzeltmeleri yaptırmak üzere iki adet dosya ilgili işletme müdürlüğüne aynı gün ayrıca verilir.
Askı tarihi beldelerde belediye encümeninin, köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri belgelerle; ilgili orman işletme müdürlüğüne ve illerde defterdarlık ilçelerde mal müdürlüklerine teslim edildiğine dair tebliğ yazısının 2 nci nüshasına alındı şerhi verilmek suretiyle tevsik olunur.
Orman kadastro komisyonları düzeltme işlemini yaptıkları ve ilan ettikleri belde ve köylere ait belgelerin birer adedini Genel Müdürlüğe gönderir.
Bu belgeler komisyon dosyasında saklanır.

VIII-3402 Sayılı Kadastro Kanunu Uygulaması Devam Eden Yerlerde Fenni Hataların Düzeltilmesi:
3402 Sayılı Kadastro Kanunu uygulamaları devam eden yerlerde vasıf ve mülkiyet değişikliği dışındaki fenni hatalar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinin mutabakatı ile 3402 sayılı kadastro kanununun 5304 sayılı Kanunla değişik 41 nci maddesi kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerince düzeltilir. Yapılan düzeltme neticesinde oluşan belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir.

IX-2 nci ve 2/B Madde Uygulaması Yapılan Yerlerde Fenni Hataların Düzeltilmesi:
Daha önce tahdidi veya orman kadastrosu yapılan yerlerde, 2 nci ve 2/B madde uygulaması maksadıyla yapılan aplikasyonda, fenni hataların tespiti ile ilgili olarak yukarıda açıklanan hususlar göz önünde bulundurularak tespit edilen teknik ve fenni hatalar Orman Kadastro Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde de belirtilen iş adımları takip edilerek düzeltilir.X-Fenni Hataların Düzeltilmesi İşleminin Uygulanmayacağı Yerler:
Vasıf ve mülkiyet değişikliği getiren yerler, satış işlemi yapılmış 2 nci ve 2/B Madde uygulama alanları, kesinleşmiş yargı kararı bulunan yerler ile mülkiyet anlaşmazlığının tetkik ve halli mahkemeye intikal etmiş sahalarda hiçbir surette, “Fenni Hataların Düzeltilmesi” işlemi yapılmaz.

XI-Mülkiyet Anlaşmazlığı Nedeniyle Mahkemeye İntikal Etmiş Yerlerdeki Fenni Hataların Düzeltilmesi:
Mülkiyet anlaşmazlığının tetkik ve halli mahkemeye intikal etmiş sahalarda “fenni hatalar” tespit edildiğinde dava sonuçlanıncaya kadar hiçbir işlem yapılmaz. Ancak yargılama devam ederken mahkemesince verilecek ara karar Orman Genel Müdürlüğüne intikal eder ise fenni hataların düzeltilmesi amacı ile orman kadastro komisyonu görevlendirilir.

XII-Devletten Başkasına Ait Ormanlardaki Fenni Hataların Düzeltilmesi:
Devletten başkasına ait ormanlardaki vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar bu talimat hükümleri kapsamında orman kadastro komisyonlarınca bedelsiz olarak yapılır.

XIII-Fenni Hataların Düzeltilmesinde Bütünlük Esası:
Fenni hataların düzeltilmesinde belde ve köy bütünlüğünün çalışma alanı sınırları esastır, ancak zorunluluk halinde Genel Müdürlükçe görev verilerek münferit düzeltmeler de yaptırılabilir.

Yapılacak uygulama ile ilgili örnek “Fenni Hataları Düzeltme Tutanağı” ile “Askı Mazbatası” ilişikte gönderilmiş olup, emrimizin Orman Kadastro Koordinatörlüğüne, Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğüne ve Orman Kadastro Komisyon Başkanlıklarına, Orman İşletme Müdürlüklerine tebliğini, 6831 sayılı Orman Kanununun 4999 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesi gereğince yapılacak vasıf ve mülkiyet değişikliği getirmeyen hataların düzeltilmesi işleminin yukarıda açıklanana kriterlere uygun olarak yapılıp tutanağa bağlanması ve aynı madde gereğince 30 günlük askı ilanıyla sonuçlandırılmasının sağlanmasını önemle rica ederim.
Osman KAHVECİ
Genel Müdür V.
EKLER:
1-Tutanak Örneği (2 sayfa)
2-Askı Mazbatası Örneği (1 sayfa)

DAĞITIM:
27 Orman Bölge Müdürlüğüne

…/…./2005 Şb.Müh.: H.SİLAHLI
…/…./2005 Şb.Müd.: S.TURHAN
…/…./2005 Dai.Bşk.: A.GÜZEL
…/…./2005 Gen.Müd.Yar: K.KARA


10.07.2011

HABERİ YAZAN :
GLOBAL GAYRİMENKUL - MUAMMER KILIÇ EMLAK HİZMETLERİ

 RESİMLER

Slayt Olarak Göster
  DİĞER TÜM HABERLER
 • kanal animasyon ... (08.10.2014)
 • ARNAVUTKÖY HADIMKÖY İMAR PLANLARI ... (30.11.2011)
 • ORMAN KANUNUNUN DEĞİŞİK.2.B.MADDESİ. ... (10.07.2011)
 • köprü haber ... (09.07.2011)
 • KANAL İSTANBUL İLE İLGİLİ HABERLER. ... (22.06.2011)
 • ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ YOLU İLE İLGİLİ HABERLER ... (22.06.2011)
 • AVRUPA YAKASI PLANLAR NETLEŞİYOR ... (17.06.2011)
 • YENİ İSTANBUL PROJESİ ÇOK YAKIN'DA HAYATA GEÇİRİLECEK ... (16.06.2011)
 • KEMERBURGAZ SARAY YOLU KISMEN HİZMETE AÇILDI. ... (20.05.2011)
 • ÜÇÜNCÜ YOLA AİT KAVŞAKLAR NETLEŞİYOR. ... (20.05.2011)
 • KANAL İSTANBUL NETLEŞİYOR. ... (20.05.2011)
 • ÜÇÜCÜ KÖPRÜ YOLU NETLEŞİYOR. ... (20.05.2011)
 • DELİKLİKAYA VE ÖMERLİ.1.ETAP BİNLİK PLANLAR ONANDI. ... (20.05.2011)
 • HADIMKÖY VE ÖMERLİ SANAYİ BÖLGELERİ YENİ PLANLARINA KAVUŞUYOR. ... (20.05.2011)
 •   web tasarım ve web yazılım | emlak web sitesi

  Copyright © 2010 GLOBAL GAYRİMENKUL - MUAMMER KILIÇ EMLAK HİZMETLERİ